Sälförvaltning

Skriftlig fråga 2011/12:268 av Sandberg, Gunnar (S)

Sandberg, Gunnar (S)

den 21 december

Fråga

2011/12:268 Sälförvaltning

av Gunnar Sandberg (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I dag finns det delegeringsmöjligheter från Naturvårdsverket till länsstyrelserna när det gäller licensjakt och skyddsjakt på björn, varg, järv och lo. Alla dessa stora rovdjur återfinns i bilaga 4 i habitatdirektivet vilket innebär att de åtnjuter ett strängt skyddssystem.

Ett annat av Sveriges stora rovdjur är gråsälen. Till skillnad från de andra rovdjuren återfinns gråsälen i bilaga 5 till direktivet och har därmed en mycket lägre skyddsstatus än arterna i bilaga 4. Trots det har beslutet om skyddsjakt eller licensjakt på säl inte delegerats till länsstyrelserna.

Länsstyrelserna har dessutom en bra möjlighet att använda sig av viltförvaltningsdelegationerna, i vilka yrkesfisket är representerat, för beslut om jakt på säl.

Avser landsbygdsministern att ta ett sådant initiativ att det blir möjligt att delegera beslut om jakt på säl till länsstyrelserna, när de har lägre skyddsstatus i habitatdirektivet än björn och lo, för vilka beslut om licensjakt redan har delegerats?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-12-21 Anmäld: 2011-12-21 Besvarad: 2012-01-03 Svar anmält: 2012-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-01-03)