Säkrare boende i bostadsrätt

Skriftlig fråga 2019/20:732 av Niels Paarup-Petersen (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

På senare tid har vi i Malmö och andra städer sett hur bostadsrättsföreningar råkat ut för situationer där styrelseledamöter mer eller mindre kapat föreningen i syfte att tillskansa sig pengar från densamma. Vi har sett fall där underhållet i bostadsrättsföreningen fullständigt saknas och fall det inte finns värme i lägenheterna och fukten får tapeten att lossna – och utan att det finns möjligheter att agera mot de ansvariga.

För de bostadsrättsinnehavare som utsatts för detta har det inneburit svåra ekonomiska förluster. Bostadsrätten är starkt förknippad med föreningsstrukturen och medlemmarnas engagemang i det egna boendet – det individuella ansvaret är viktigt. För att motverka de typer av missbruk som nämns ovan har Centerpartiet föreslagit att ett nationellt bostadsrättsregister skapas, där bland annat föreningarnas pantsättning framgår. Det skulle underlätta för de förtroendevalda och öka transparensen. Centerpartiet har även föreslagit att mäklaransvaret bör ses över för att säkra att fullgod information om en bostadsrättsförenings ekonomi överlämnas till köparen samt att regeringen bör agera i enlighet med SOU 2017:31 om stärkt konsumentmakt på bostadsrättsmarknaden och utreda om det finns ytterligare skäl att lagstifta på området.

Min fråga till justite- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Hur kommer ministern att agera för att säkra att boende i bostadsrätter kan känna sig trygga i sina hem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-09 Överlämnad: 2020-01-10 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-22 Sista svarsdatum: 2020-01-22
Svar på skriftlig fråga