Säkrare arbetsmiljö för alla

Skriftlig fråga 2013/14:637 av Anders Karlsson (S)

Anders Karlsson (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Arbetsmiljöstatistiken blir alltmer ofullkomlig. På fem år uppges 44 byggnadsarbetare ha omkommit på sina jobb i Sverige. Problemet i dag är att utländsk arbetskraft och anställda i bemanningsföretag inte ingår i Arbetsmiljöverkets statistik. Det saknas också skyddsombud på många mindre arbetsplatser. Arbetsplatser med minst fem anställda måste enligt arbetsmiljölagen ha skyddsombud. Det finns sammanlagt runt 130–140 000 sådana arbetsställen och totalt 97 000 skyddsombud i landet. Men de flesta skyddsombud jobbar på större arbetsplatser. Exempelvis finns sju av tio LO-skyddsombud på arbetsställen med fler än 50 anställda, det vill säga ca 14 000 arbetsställen enligt Statistiska centralbyrån.

Vilka initiativ vill arbetsmarknadsministern ta för att undersöka mörkertalet i fråga om arbetsplatsolyckor och för att skydda utländsk arbetskraft och anställda i bemanningsföretag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-26 Överlämnad: 2014-05-26 Besvarad: 2014-06-04 Sista svarsdatum: 2014-06-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga