Säkrande av kulturarvet med stöd av länsmuseernas arbete

Skriftlig fråga 2007/08:126 av Bengtsson, Finn (m)

Bengtsson, Finn (m)

den 19 oktober

Fråga

2007/08:126 Säkrande av kulturarvet med stöd av länsmuseernas arbete

av Finn Bengtsson (m)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Under senare år har länsmuseerna i vårt land med stort engagemang deltagit i två statliga projekt, Sesam och Access, som inrättats för att stimulera och möjliggöra att de svenska museernas omfattande samlingar förtecknats, digitaliserats och blivit synliggjorda för allmänheten. Accessprojektet bedöms därför nu ha varit mycket framgångsrikt och kostnadseffektivt för att vårda, katalogisera och tillgängliggöra en sedan länge eftersatt skötsel av vårt gemensamma kulturarv. I exempelvis mitt hemlän Östergötland har man på länsmuseet med hjälp av Accesspengarna hittills kunnat inventera, besiktiga, fotografera och registrera utdeponerade kulturhistoriska föremål på hela 43 ställen runt om i länet. Dessa, varav några har stort både nordiskt och europeiskt intresse som till exempel den så kallade Birgittadatabasen, bör nu kunna göras fullt ut tillgängliga för en bredare allmänhet – detta för att såväl kunskaperna om vårt kulturarv ska komma allmänheten bättre till del än tidigare, liksom för att forskningen på området ska kunna stimuleras och underlättas av en bättre dokumentation och struktur över föremålen.

Men arbetet med kartläggningen över länets samlingar är långt ifrån avslutat. Exempelvis måste föremålsdatabaserna kompletteras med bilder och flera magasin inventeras. Därför har förslag rests från länsmuseerna på att permanenta detta viktiga kulturarvsvårdande arbete i deras regi, som annars riskerar att upphöra om det statliga stödet skulle försvinna.

Jag vill därför fråga statsrådet hur hon avser att försäkra fortsatta resurser till våra länsmuseer för detta viktiga arbete under mandatperioden.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-10-19 Anmäld: 2007-10-19 Besvarad: 2007-10-24 Svar anmält: 2007-10-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-24)