Säkra vägar

Skriftlig fråga 2006/07:470 av Lundqvist-Brömster, Maria (fp)

Lundqvist-Brömster, Maria (fp)

den 12 januari

Fråga

2006/07:470 Säkra vägar

av Maria Lundqvist-Brömster (fp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

För sjätte året i rad sjunker antalet dödsolyckor i trafiken. Nollvisionen på 270 trafikdöda om året är dock ännu avlägsen. Jag har förstått att Vägverket kommer att besluta om nya målsättningar eftersom den nuvarande nollvisionen löper ut i år. I Dagens Nyheter den 3 januari 2007 , konstaterar Leif Zetterberg (c) statssekreterare vid Näringsdepartementet, att målet i nollvisionen visserligen är långt borta men ingen omöjlighet. Han säger att den är fullt rimlig. Vi måste ligga i täten vad gäller trafiksäkerheten, också eftersom det är en stor näringsverksamhet och exportindustri. Vi kan inte annat än hålla med om detta. De åtgärder som Vägverkets generaldirektör tror kan ha haft betydelse för minskningen av trafikdödade är bland annat säkrare vägar och bilar, men också den ökade polisövervakningen sedan böterna för trafikbrott höjdes. Det återstår dock en hel del att göra för att få säkrare vägar. För att bara nämna ett exempel så handlar det bland annat om vinterväghållningen. Med den vinter som vi haft så här långt i stora delar av Sverige och även i Norrland har vägarna varit rent av livsfarliga på grund av halkan. Åkarna i Västerbotten riktar hård kritik mot Vägverket, som de menar missköter vinterväghållningen. Norrmejeriers transporter av mjölk har vid flera tillfällen i vinter tvingats avbryta turerna till bönderna på grund av att vägarna varit livsfarligt hala (Västerbottens-Kuriren den 3 januari 2007). Ansvarig för Vägverket Region Norr besvarar kritiken med att säga att Vägverket inte är dimensionerade för den här typen av väderlek. Trafikanterna måste därför acceptera att Vägverket i första hand underhåller de stora trafiklederna som E 4 och E 12.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet att vidta för att våra vägar ska vara säkra och farbara för privatbilism, sjukvårdstransporter och företagare?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-01-12 Anmäld: 2007-01-16 Besvarad: 2007-01-17 Svar anmält: 2007-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-17)