Saknade jämställdhetsplaner

Skriftlig fråga 2005/06:501 av Schyman, Gudrun (-)

Schyman, Gudrun (-)

den 30 november

Fråga 2005/06:501 av Gudrun Schyman (-) till statsrådet Jens Orback (s)

Saknade jämställdhetsplaner

En miljon löntagare arbetar på arbetsplatser utan aktuell jämställdhetsplan. En viss förbättring har skett sedan 1999 men det är ändå oacceptabelt, anser JämO.

Med den ökningstakten dröjer det ytterligare drygt 40 år innan landets alla arbetsgivare lever upp till lagens krav, säger JämO Claes Borgström.

Situationen visar på brister både i lagstiftningen och i uppföljningen av lagstiftningen.

Min fråga till statsrådet är:

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att skärpa lagstiftningen alternativt skärpa möjligheterna till uppföljning av lagstiftningen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-11-30 Anmäld: 2005-11-30 Besvarad: 2005-12-07 Svar anmält: 2005-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-07)