Säkerställd behörighet till högskolan

Skriftlig fråga 2019/20:1268 av Kristina Axén Olin (M)

Kristina Axén Olin (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

På grund av coronapandemin sker all undervisning från gymnasieskolan och uppåt på distans sedan en tid tillbaka. Regeringen och Skolverket har återkommande påpekat att detta innebär en stor utmaning för skolan, framför allt för de elever som går i årskurs 3 på gymnasiet och som ska ta sin gymnasieexamen. En av utmaningarna är att distansundervisning inte fullt ut kan kompensera för den ordinarie undervisningen och att detta kommer att behöva kompenseras för vid ett senare tillfälle.

Många som ska ta studenten planerar att direkt påbörja studier vid universitet och högskolor till hösten 2020. I normala fall skulle skolor ha möjlighet att fram till den 17 juni 2020 skicka in resterande betyg från vårterminen till högskoleantagningen.

Men när skolor och skolhuvudmän nu kan behöva fatta beslut om att förlänga vårterminen kan detta skapa problem för dessa elever när de inte hinner avsluta studierna och ta sin gymnasieexamen före detta datum. Detta gör att de riskerar att bli utan den högskolebehörighet som behövs för en komplett ansökan till högskolan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att alla blivande studenter hinner få sina betyg inrapporterade och därmed har sin högskolebehörighet säkerställd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-27 Överlämnad: 2020-04-28 Anmäld: 2020-04-29 Svarsdatum: 2020-05-06 Sista svarsdatum: 2020-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga