Säkerställande av fungerande snöröjning

Skriftlig fråga 2017/18:1220 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Ingen kan väl ha missat att det har kommit mycket snö denna vinter, både mycket snö vid ett och samma tillfälle och mycket snö totalt under vintern.

Snöandet har medfört att många entreprenörer och deras personal har fått mycket arbete med att ploga och skotta snö för att hålla vägar och järnvägar öppna för trafik. Ibland har det blivit långa arbetspass, och vissa perioder har det också blivit en hel del övertid för att få bort snön från järnvägar, växlar och perronger så att tågen i vart fall kan gå något så när efter tidtabell. Förseningarna och antalet inställda tågavgångar har ändå blivit talrika denna vinter.

Det är viktigt för hela Sverige att god vinterväghållning och halkbekämpning sker.

Jag är övertygad om att statsrådet Tomas Eneroth delar min oro.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa en väl fungerande vinterväghållning även kommande vinter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-04-24 Överlämnad: 2018-04-24 Anmäld: 2018-04-25 Svarsdatum: 2018-05-02 Sista svarsdatum: 2018-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga