Säkerhetssituationen i Afghanistan

Skriftlig fråga 2016/17:1558 av Rasmus Ling (MP)

Rasmus Ling (MP)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Undertecknad gjorde tillsammans med riksdagsledamot Maria Ferm en resa till Kabul för att studera situationen för personer som avvisats, samt för att få en uppdatering av säkerhetsläget.

Säkerhetsläget i Afghanistan är mycket allvarligt och har försämrats rejält sedan de internationella fredsbevarande styrkorna lämnade landet. Även i Kabul har situationen försämrats. Sedan de internationella trupperna drog sig tillbaka har antalet attentat i Kabul ökat från i genomsnitt ett i månaden till tre i veckan. Bilbomber, självmordsbombare, raketskjutningar och komplexa attacker skördar civila offer. Så sent som den 31 maj skedde ett bombdåd i diplomatkvarteren med minst 150 dödade och 400 skadade.

På andra håll i landet har regeringen förlorat kontrollen över territoriet, och talibanerna som störtades 2002 vinner mark. I flera provinser pågår väpnad konflikt. Det gör situationen oerhört farlig. FN-organisationen UNAMA har konstaterat att 2016 blev det värsta året när det gäller civila offer sedan de började registrera dessa 2009. Tusentals civila skadades och dödades i terroristattacker eller militärt våld. Fler än 900 av dem som dödades var barn.

Trots det allvarliga säkerhetsläget bedömer ansvariga myndigheter att det är möjligt att utvisa personer dit från Sverige. Många av dem som får avslag på sina asylansökningar kom till Sverige som ensamkommande barn under 2015, men har på grund av de exceptionellt långa handläggningstiderna hunnit bli 18 år och har därmed sämre möjligheter att beviljas uppehållstillstånd. Det är ungdomar som har hunnit påbörja sina liv i Sverige, går i skolan, har fått vänner och har engagerade vuxna personer omkring sig. Flera av dem har ingen anknytning till Afghanistan eftersom de har växt upp i Iran eller Pakistan. Situationen är svår för dem som återvänder, i synnerhet för de unga personer som saknar socialt nätverk. Miljöpartiet anser att de som kom som ensamkommande under 2015 bör få permanenta uppehållstillstånd. Det beslutet fattades på vår kongress för några veckor sedan.

De afghaner som tvångsutvisades från Sverige den 30 maj har beskrivit hur de landade i ett inferno, precis efter det stora självmordsattentatet. Efter dådet den 31 maj meddelade Tysklands inrikesminister Thomas de Maizière att avvisningar av afghaner tillfälligt upphör på grund av det osäkra läget. Sveriges regering har dock inte gått ut med ett sådant besked.

Mot bakgrund av detta frågar jag justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad anser statsrådet att det förändrade säkerhetsläget har för påverkan på avvisningarna till Afghanistan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-08 Överlämnad: 2017-06-09 Anmäld: 2017-06-12 Svarsdatum: 2017-06-21 Sista svarsdatum: 2017-06-21
Svar på skriftlig fråga