Säkerhetspolitiska effekter av en energiunion

Skriftlig fråga 2014/15:360 av Sofia Arkelsten (M)

Sofia Arkelsten (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I Europeiska rådets slutsatser efter mötet den 19–20 mars står det följande:

Europeiska rådet uttalade att EU är fast beslutet att bygga en energiunion med en framåtblickande klimatpolitik, på grundval av kommissionens meddelande från februari (COM(2015) 80). Arbetet kommer nu att gå vidare och en rapport ska lämnas till Europeiska rådet före december. Diskussionen vid mötet fokuserade på energitrygghet. Europeiska rådet efterlyser bl.a. påskyndande av infrastrukturprojekt för el och gas för att säkerställa energitrygghet och en välfungerande inre energimarknad. Man efterlyser även ett säkerställande av att alla avtal som rör gasinköp från externa aktörer ska vara förenliga med EU-rätten, framför allt genom att öka avtalens transparens samt förenlighet med EU:s bestämmelser om energitrygghet.

Energifrågorna är mycket viktiga även ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv vilket inte exakt framgår ur slutsatserna.

Med tanke på ovanstående är min fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

På vilket sätt kommer ministern och regeringen att arbeta för att särskilt lyfta fram de säkerhetspolitiska effekterna av en energiunion?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-03-27 Överlämnad: 2015-03-27 Anmäld: 2015-04-07 Svarsdatum: 2015-04-08 Sista svarsdatum: 2015-04-10
Svar på skriftlig fråga