Säkerhetsläget i Libanon

Skriftlig fråga 2011/12:706 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 23 juli

Fråga

2011/12:706 Säkerhetsläget i Libanon

av Roger Haddad (FP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Vi följer sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka den otäcka utvecklingen i Libanons grannland Syrien där regimen nu alltmer tar i med hårdhandskarna mot kritiker och oppositionella. Hundratusentals människor är på flykt till Turkiet, Irak och Jordanien, och väldigt många till Libanon. Det är viktigt att Sverige och EU fortsätter att trycka på regimen i Damaskus att upphöra med striderna och dödandet av den egna befolkningen.

Det politiska läget i Libanon är skört. Efter många års instabilitet är situationen försiktigt positiv, och landet försöker sakta men säkert ta sig framåt trots den inrikespolitiskt osäkra situationen där Hizbullah fått allt starkare position. Det finns dock en påtaglig risk för att händelserna i Syrien får direkta konsekvenser på säkerhetsläget och stabiliteten i Libanon. Det är grundläggande att det internationella samfundet vidtar en hög beredskap och följer utvecklingen även i Libanon.

Sveriges regering bör därför uppmärksamma FN om vikten av att vidta åtgärder för att säkra gränsen mellan Libanon och Syrien, att humanitära insatser kan skickas till och från Libanon samt vikten av att Libanon får stöd för att upprätthålla stabilitet och säkerhet. Det inrikespolitiska läget och en alltmer pressad opposition behöver omvärldens stöd.

Med anledning av det anförda vill jag därför fråga vilka åtgärder utrikesministern avser att vidta för att uppmärksamma säkerhetsläget i Libanon.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-07-23 Anmäld: 2012-08-16 Besvarad: 2012-08-23 Svar anmält: 2012-08-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-23)