säkerhetsbälte i bussar

Skriftlig fråga 2001/02:1338 av Pålsson, Chatrine (kd)

Pålsson, Chatrine (kd)

den 13 juni

Fråga 2001/02:1338

av Chatrine Pålsson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om säkerhetsbälte i bussar

Återigen har en trafikolycka inträffat där en skolbuss var inblandad. Många barn blev svårt skadade och en sexårig flicka avled omedelbart.

Under senare år har flera allvarliga bussolyckor inträffat. Experter anser att liv hade kunnat räddas om passagerarna använt säkerhetsbälte i bussarna. Vi har under många år haft en lag om bilbälte i personbilar. Det är därför märkligt att det saknas en lag som kräver säkerhetsbälte i bussar som ej går i linjetrafik.

Med anledning av ovanstående vill jag rikta följande fråga till statsrådet:

Avser regeringen att föreslå att det ska vara obligatoriskt att använda säkerhetsbälte i bussar som ej går i linjetrafik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-13 Besvarad: 2002-06-20 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-20)