Säkerheter vid undersökningstillstånd

Skriftlig fråga 2012/13:375 av Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

den 12 mars

Fråga

2012/13:375 Säkerheter vid undersökningstillstånd

av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

till näringsminister Annie Lööf (C)

I länsmedierna i Västerbotten har det framkommit att det förekommer stora brister kring åtaganden och ansvar hos företag som fått tillstånd från staten att leta efter mineraler. Det aktuella fallet berör företaget Blackstone Nickel AB, som inte har betalat Grans sameby för kostnader i samband med undersökningsarbeten i Vindelfjällens naturreservat. Staten hade krävt 50 000 kronor i säkerhet i samband med att bolaget fick tillstånd att leta efter mineraler i området. Skulden till Grans sameby uppgår till 800 000 kronor.

Företaget har enligt medierna varit omöjligt att nå trots att man försökt från såväl samebyn som Kronofogdemyndigheten och Bergsstaten. Bergsstaten, som beviljat företaget att borra efter malm mitt i Vindelfjällens naturreservat, säger sig inte ha något ansvar för utebliven betalning eller för att man inte har granskat bolagets ekonomi innan beslut fattades. Den statliga offentliga utredning som tittat på lagarna och reglerna kring undersökningstillstånd och krav på arbetsplaner har inte uppmärksammat att det ofta inte krävs mer än 50 000 kronor i säkerhet när bolag beviljas undersökningstillstånd.

I dessa fall borde man kunna kräva någon form av säkerhet från företaget som kan motsvara de kostnader som kan uppstå i samband med att man får undersökningstillstånd beviljat.

Denna ordning sätter både samebyar och markägare i mycket ekonomiskt utsatta och besvärliga situationer.

Min fråga till näringsministern är:

Kommer näringsministern att vidta några åtgärder för att detta inte ska upprepas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-03-12 Anmäld: 2013-03-12 Besvarad: 2013-03-20 Svar anmält: 2013-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-20)