Säkerheten vid statliga och regionala museer

Skriftlig fråga 2019/20:404 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Vårt kulturarv ska bevaras, vårdas och skyddas. Det är viktigt inte minst för att framtida generationer ska kunna ta del av det. Några av de främsta förvaltarna av vårt historiska arv är museerna. De svenska museerna förmedlar också kunskaper och berättelser och skyddar värdefulla samlingar.

Museerna har ett tungt och betydelsefullt uppdrag, vilket medför behov av säkerhet och förvaltning. Riksrevisionens granskning visade att de statliga museerna inte har tillräcklig koll på vilka föremål som bör räddas vid exempelvis en brand. Kunskaperna om vad man förvaltar och var föremålen finns är bristfälliga. Ett exempel var ett museum som enbart hade en fjärdedel av sina föremål registrerade, och man visste inte var en majoritet av föremålen var placerade.

Nyligen drabbades Jamtli av en brand där en byggnad från 1930-talet totalförstördes. Det är ytterligare en påminnelse om hur viktigt det är med en säkerhetsöversyn gällande de statliga och regionala museerna.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Vad avser regeringen att göra för att öka de statliga och regionala museernas säkerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-15 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga