Säkerheten vid kärnkraftverken med anledning av det senaste olyckstillbudet vid Forsmarks kärnkraftverk

Skriftlig fråga 2005/06:1971 av Stenmark, Rigmor (c)

Stenmark, Rigmor (c)

den 3 augusti

Fråga 2005/06:1971 av Rigmor Stenmark (c) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Säkerheten vid kärnkraftverken med anledning av det senaste olyckstillbudet vid Forsmarks kärnkraftverk

Snabbstoppet vid Forsmarks kärnkraftverk var ett av de allvarligaste tillbuden för en kärnkraftsolycka sedan Tjernobylolyckan hävdar såväl den förre konstruktionschefen vid Forsmark som företrädare för SKI. Den förre hävdar att Forsmark 1 var nära en härdsmälta medan den senare tillbakavisar det påståendet men medger att det var en allvarlig händelse. Olyckstillbudet visar återigen på att kärnkraft inte är den säkra metoden som vi ska ha för att få energi i landet. Arbetet med alternativa energikällor måste med all kraft intensifieras.

Säkerheten vid våra kärnkraftverk måste också med all kraft förbättras. Det får inte ske någon kärnkraftsolycka i Sverige som har med bristande säkerhetsåtgärder att göra. Det finns en rad frågor som måste få ett svar. Hur och varför en så stor störning kunde nå så långt in i systemet innan några skydd aktiverades och oskadliggjorde faran är en av många frågor. Får personalen kontinuerlig utbildning och följer säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverken noggrant upp verksamheten vid kärnkraftverken? Får konsumenterna och inte minst de närboende vid kärnkraftverken kontinuerligt information om verksamheten? Finns det en aktuell planering för hur informationen och eventuell evakuering av närboende ska skötasom en olycka trots allt sker?

Min fråga till ansvarigt statsråd:

På vilket sätt kommer statsrådet att följa upp säkerhetsarbetet vid alla våra kärnkraftverk i Sverige och på vilket sätt avser statsrådet att informera Sveriges riksdag om detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-03 Besvarad: 2006-08-16 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-16)