Säkerheten på landsbygden

Skriftlig fråga 2017/18:1163 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Var fjärde lantbrukare är orolig för att bli utsatt för brott, visar en ny undersökning från Landja markanalys. Samtidigt varnar bland andra Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, för att svenska lantbrukare allt oftare utsätts för hot och hat i sociala medier, på offentliga platser och i hemmet. Det kan röra sig om allt från hatkampanjer på sociala medier till attacker utförda av maskerade personer.

Förutom att vara ett hot mot enskilda personer är låg säkerhet på landsbygden också problematiskt eftersom det riskerar att påverka den svenska livsmedelsproduktionen. Det är viktigt att polisens resurser är fokuserade i hela landet och inte bara i våra storstäder.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att säkerheten på landsbygden och för lantbrukarna ska prioriteras på samma sätt som i städerna? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-09 Överlämnad: 2018-04-10 Anmäld: 2018-04-11 Svarsdatum: 2018-04-18 Sista svarsdatum: 2018-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga