säkerhet för värnpliktiga

Skriftlig fråga 1999/2000:993 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 22 maj

Fråga 1999/2000:993

av Berit Jóhannesson (v) till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga

Den 18 maj 2000 inträffade en tragisk händelse när en värnpliktig soldat sköts till döds på Stockholms slott. Enligt TT betraktar polis och militär händelsen som en olycka, även om den militära ledningen understryker att varje vådaskott föregås av ett regelbrott. Då huvudansvaret för de värnpliktigas säkerhet ligger hos Försvarsmakten är det nödvändigt att rutiner och organisation ses över så att något liknande inte inträffar igen.

Jag har tidigare frågat försvarsministern om vad han tänker göra för att uppnå maximal säkerhet för de värnpliktiga, men mot bakgrund av händelsen den 18 maj anser jag att frågan är motiverad att ställas ännu en gång.

Jag vill därför fråga försvarsministern:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att de värnpliktigas säkerhet ska öka?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-23 Anmäld: 2000-05-30 Besvarad: 2000-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-31)