säkerhet för värnpliktiga

Skriftlig fråga 1999/2000:397 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 17 december

Fråga 1999/2000:397

av Berit Jóhannesson (v) till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga

Den oerhört tragiska olyckan vid KA 2 i Karlskrona sätter fingret på den viktiga frågan om säkerheten för våra värnpliktiga.

Jag har förståelse för att övningarna inom försvarets utbildningar ska vara så realistiska som möjligt för att kunna ge de värnpliktiga goda, meningsfulla kunskaper. Men enligt mitt förmenande så måste soldatens säkerhet sättas i främsta rummet under verklighetstrogna övningar.

Jag vill fråga försvarsministern:

Vad ämnar försvarsministern vidtaga för åtgärder för att uppnå maximal säkerhet för de värnpliktiga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-12-17 Besvarad: 1999-12-22 Anmäld: 2000-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-12-22)