Säkerhet för skatteskulder

Skriftlig fråga 2013/14:725 av Hans Olsson (S)

Hans Olsson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Skatteintäkterna för alkohol- och tobaksskatterna uppgick år 2012 till tolv miljarder. Uteblivna skatter för alkohol och tobak lär enligt Skatteverket uppgå till minst en miljard, samtidigt som verket konstaterar att osäkerheten kring siffran är stor.

Problem finns med de så kallade skatteupplagen, där manipulationer av EMCS-systemet sker. Skatteverket har funderat kring lösningar på detta. Ett förslag är att kräva en minsta säkerhet för skattekrav i likhet med många andra EU-stater. Antalet upplagshavare begränsas på så sätt till att gälla enbart seriösa aktörer med uppbackning av seriösa kreditgivare.

Avser finansministern att ta ett initiativ av detta slag för att minska fusket kring alkohol- och tobaksskatterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-07-11 Överlämnad: 2014-07-15 Sista svarsdatum: 2014-07-29 Besvarad: 2014-08-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga