Säkerhet för återställning av deponier

Skriftlig fråga 2005/06:2124 av Johansson, Jörgen (c)

Johansson, Jörgen (c)

den 12 september

Fråga 2005/06:2124 av Jörgen Johansson (c) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Säkerhet för återställning av deponier

För att garantera att deponier återställs krävs ekonomisk säkerhet av dem som ansvarar för deponin. Att så sker är rimligt då verksamheten ofta bedrivs i bolagsform. När den ansvarige är en kommun, eller kommunal säkerhet garanteras ett kommunalt bolag, bör bedömningen vara en annan. En kommun kan inte bli konkursmässig. En säkerhet utställd av kommunfullmäktige måste därför bedömas som lika värdefull som en säkerhet i bank. Vid andra kontakter mellan kommun och bank krävs inga säkerheter för lån av det skälet. Att då från myndigheter kräva säkerhet från kommunala huvudmän, avseende återställning av deponier, är orimligt. Länsstyrelsers övernitiska bevakning i frågor av det här slaget framstår som obegripliga samtidigt som konsekvensen av deras agerande utarmar den kommunala ekonomin.

Min fråga till statsrådet är:

Vad avser statsrådet att göra för att ekonomisk säkerhet inte ska erfordras för kommunala huvudmän vid återställandet av deponier?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-09-12 Besvarad: 2006-09-19 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-19)