Säker och trygg postutdelning

Skriftlig fråga 2006/07:1498 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 25 juli

Fråga

2006/07:1498 Säker och trygg postutdelning

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Enligt en tidningsartikel i tidningen Landskrona Posten har hyresgästerna i ett hyreshus i Landskrona hittat sin post liggande i trappuppgången.

Det var viktig post som räkningar och viktiga papper om fonder. Hyresgästerna menar att det inte är en enstaka händelse. Vid det nämnda tillfället konstaterade Posten att breven inte kunde identifieras med Postens egna streckkoder.

1993 slopades det svenska brevmonopolet och den svenska postmarknaden blev konkurrensutsatt. Posten AB är helägt av staten och har som enda operatör kravet att erbjuda rikstäckande service. En av de största konkurrenterna, City Mail, startade 1991 och ägs av Posten Norge. City Mail verkar främst i Sveriges storstadsområden.

Post- och telestyrelsen (PTS) har på uppdrag av staten att besluta vilka som får bedriva postverksamhet och bedriver tillsyn av postoperatörerna.

Mot bakgrund av ovanstående incident vill jag fråga hur statsrådet kommer att försäkra sig om att även privata aktörer lever upp till de villkor som PTS ställer och att medborgarna framöver kan garanteras en välfungerande postutdelning.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-07-25 Besvarad: 2007-08-15 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-15)