såddfinansiering

Skriftlig fråga 2003/04:1211 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 14 maj

Fråga 2003/04:1211

av Maria Larsson (kd) till näringsminister Leif Pagrotsky om såddfinansiering

Det råder en akut brist på riskkapital i vårt land. Det behövs både statliga satsningar som privat riskkapital. Vad beträffar statliga satsningar kan man konstatera att regeringen uppenbarligen inte avser att tillföra några nya statliga pengar. Det enda som föreslagits hittills är en omorganisation av Industrifonden som betyder att 250 miljoner kronor per år styrs över mot såddfinansiering i tidiga skeden. Det är dock inga nya pengar som ska tillföras vilket man kan få intryck av när man hör Göran Persson läsa regeringsförklaringen hösten 2003 eller när näringsminister Leif Pagrotsky talar om dessa pengar. Införandet skulle enligt planerna ske vid halvårsskiftet 2004. En proposition med detta innehåll har skjutits upp. Den 18 februari uppgav man från Näringsdepartementet att propositionen skulle komma till riksdagen före påsk. Den har ännu inte anlänt. Senfärdigheten är än en gång ett faktum.

När avser näringministern att förelägga riksdagen en proposition i detta ärende?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-05-14 Anmäld: 2004-05-18 Svar anmält: 2004-05-19 Besvarad: 2004-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-19)