Så kallat acceptpris på bostadsmarknaden

Skriftlig fråga 2007/08:1481 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 18 juli

Fråga

2007/08:1481 Så kallat acceptpris på bostadsmarknaden

av Fredrik Lundh (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I början på året infördes en ny lag som skulle stävja lockpriserna på de överhettade bostadsmarknaderna. Mäklarsamfundets vd Lars Kilander sade: Lockpriserna har varit skadliga både för branschen och för fastighetsmäklarnas rykte, men allra mest för den som var helt ny på bostadsrättsmarknaden.

Efter lagändringen har en ny företeelse etablerat sig på den svenska bostadsmarknaden, det så kallade acceptpriset. Vad betyder egentligen acceptpris? Mäklarfirman Notar förklarar begreppet på sin hemsida på följande sätt: Den här bostaden har ett acceptpris. Budgivning kan dock förekomma. Om det kommer in flera bud måste mäklaren redovisa alla dessa för bostadens säljare som i sin tur har fri prövningsrätt. Fri prövningsrätt innebär att säljaren avgör när, till vilket pris och till vem som denne vill sälja. Detta innebär alltså ingenting mer än att säljaren kan tänka sig att sälja objekten för denna summa men det är på inga sätt bindande utan bara en intention. Därmed kan säljaren sätta ett hur lågt acceptpris som helst utan att binda sig för någonting. Företeelsen med acceptpriser kan på samma sätt skada bostadsbranschen och speciellt fastighetsmäklarnas rykte.

Med anledning av det ovan anförda vill jag därför fråga ministern hur hon kommer att agera för att följa upp lagstiftningen om lockpriser och utvärdera utfallet av lagstiftning av lockpriser i ljuset av den nya företeelsen med acceptpriser.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-07-18 Besvarad: 2008-07-30 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-30)