Ryssland, Europakonventionen och HBT-personers rättigheter

Skriftlig fråga 2007/08:1105 av Lavesson, Olof (m)

Lavesson, Olof (m)

den 16 april

Fråga

2007/08:1105 Ryssland, Europakonventionen och HBT-personers rättigheter

av Olof Lavesson (m)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den 31 maj är det 15 år sedan homosexualitet avkriminaliserades i Ryssland. Homosexuella, bisexuella och transpersoner i Moskva kommer att uppmärksamma den här dagen genom att genomföra ett Pridefirande.

Moskvas borgmästare, Jurij Luzjkov, har systematiskt förbjudit Pridefiranden 2006 och 2007. De bilder som nådde oss från förra årets Pridefirande visade hur demonstranter slogs blodiga och hur myndigheterna arresterade demonstranter.

Rätten till frihet att uttrycka sin uppfattning och rätten att på ett fredligt sätt träffas och uttrycka den är en fundamental rätt i ett demokratiskt samhälle och tillhör alla människor, inte enbart majoriteten. Agerandet från Moskvas borgmästare är en direkt kränkning av de mänskliga rättigheterna och av själva grunden för demokratin.

Genom sitt agerande går Moskvas borgmästare emot de åtaganden som Ryssland har förbundit sig till. Alla 46 medlemsstater i Europeiska rådet är lagligt bundna att rätta sig efter European Convention on Human Rights. Rysslands myndigheter har därmed laglig skyldighet att garantera respekt för alla rättigheter för alla invånare.

På vilket sätt avser utrikesministern att agera för att Ryssland ska leva upp till det som Ryssland har förbundit sig till och att vi i fortsättningen slipper se hur fredliga demonstranter för mänskliga rättigheter slås blodiga av Moskvas polis?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-04-16 Anmäld: 2008-04-16 Svar anmält: 2008-04-24 Besvarad: 2008-04-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-24)