Ryska marinen i svensk ekonomisk zon

Skriftlig fråga 2006/07:1570 av Hamilton, Carl B (fp)

Hamilton, Carl B (fp)

den 21 augusti

Fråga

2006/07:1570 Ryska marinen i svensk ekonomisk zon

av Carl B Hamilton (fp)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Ryska försvarsministeriets tidning Röda Stjärnan publicerade den 25 juli en intervju med den ryske marinchefen, amiral Masorin, om bland annat den ryska flottas medverkan i anläggandet av den rysk-tyska gasledningen i Östersjön (se http://www.redstar.ru/2007/07/25_07/3_03.html, min egen hemsida för auktoriserad översättning samt artikel i SvD den 18 augusti 2007). Marinchefen beskriver omfattande och ingående undersökningar av ryska marinen, och som sannolikt i huvudsak gjorts i grannländernas ekonomiska zoner. Med största sannolikhet har man där funnit bland annat sänkta torpedbåtar, ammunition och minor, ”historiska objekt” med mera. Närmare information saknas dock. Marinchefen har även uttalat sig för permanent rysk marin närvaro i bland annat Medelhavet på grund av pipelineexport av rysk gas och olja, det vill säga en principiell hållning, som tillsammans med president Putins tv-uttalande den 26 oktober 2006 om den ryska Östersjömarinens uppgift att skydda den planerade gasledningen, indikerar en ambition att ha hög rysk marin närvaro i Östersjön, om gasledningen skulle förverkligas.

Är försvarsministern informerad om resultaten av den ryska marinens undersökningar i svensk ekonomisk zon, och vilka slutsatser drar försvarsministern av det senaste årets ryska agerande och uttalanden om hög marin närvaro i samband med energiexport i Östersjön?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-21 Anmäld: 2007-08-23 Besvarad: 2007-09-04 Svar anmält: 2007-09-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-04)