Ryska exporttullar

Skriftlig fråga 2006/07:1415 av Johansson, Ann-Kristine (s)

Johansson, Ann-Kristine (s)

den 21 juni

Fråga

2006/07:1415 Ryska exporttullar

av Ann-Kristine Johansson (s)

till statsrådet Sten Tolgfors (m)

Den svenska skogen och den svenska skogsindustrin har under en lång tid varit navet i Sveriges exportindustri. Att förädla skogen till papper och pappersmassa har varit framgångsrikt och skapat åtskilliga arbetstillfällen och stora exportinkomster till både staten och det privata näringslivet. Globaliseringen har både inneburit ökad konkurrens och ökade möjligheter till större export. En förutsättning för att framgången för svensk skogsindustri ska fortgå är att vår omvärld har samstämmiga exportregler och här har WTO en viktig roll att fylla.

Den 28 mars i år lämnade handelsminister Sten Tolgfors glädjande besked om att de ryska exporttullarna avseende björkmassaved skulle skjutas upp till 2011 och att det därmed skulle finnas utrymme för fortsatt dialog. Dock kan jag konstatera att så sent som den 8 juni finns det uppgifter i medierna om att den ryska regeringen vill chockhöja exporttullarna på massaved. Dessa ryska exporttullar skulle om de genomförs hota åtskilliga svenska arbetstillfällen inom skogsindustrin.

Min fråga till statsrådet är därmed hur han kommer att verka för att de ryska exporttullarna tas bort och om han kommer att kräva att tullarna tas med i förhandlingarna om ett ryskt medlemskap i Världshandelsorganisationen WTO.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-21 Anmäld: 2007-06-21 Besvarad: 2007-07-04 Svar anmält: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-04)