Rymningar från skyddade boenden

Skriftlig fråga 2016/17:1549 av Thomas Finnborg (M)

Thomas Finnborg (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Den senaste tiden har vi kunnat ta del av uppgifter om att framför allt unga flickor som utsatts för hedersförtryck ofta rymmer från de skyddade boenden där de vårdas. Även om problemet med rymningar inte är något nytt tycks utvecklingen inte ha gått åt rätt håll de senaste åren.

I en nyligen publicerad granskning visar det sig nämligen att de jourhem, HVB-hem och familjehem där flickor och pojkar vårdas för hedersproblematik är lätta att rymma ifrån. Sedan 2015 har sammanlagt 17 flickor och en pojke rymt från sina boenden. Ofta är det oklart vart de har tagit vägen, men ibland har de rymt tillbaka till sin egen familj, som de ska skyddas ifrån.

Att samhället brister i sitt uppdrag att skydda dessa utsatta flickor är därför allvarligt. I Sverige ska ingen människa behöva få sitt liv begränsat eller utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck, och om det sker måste samhället agera kraftfullt och stödja det utsatta offret fullt ut.

För även om Sverige har kommit långt i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck finns det mycket kvar att göra, inte minst när det gäller de LVU-omhändertagna hedersförtryckta unga. Många vittnar om bristande kunskap hos svenska myndigheter, och många som lämnat sin familj och placerats i ett HVB-hem av socialtjänsten får helt enkelt inte det stöd de behöver. Situationen är allvarlig, och här måste samhället i allmänhet men kommunerna i synnerhet göra mer och ta sin del av ansvaret.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Kommer statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att förbättra skyddet för de unga som utsatts för hedersförtryck och förhindra rymningar från skyddade boenden, och i så fall vilka åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-07 Överlämnad: 2017-06-08 Anmäld: 2017-06-09 Svarsdatum: 2017-06-14 Sista svarsdatum: 2017-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga