Rymningar från Kriminalvården

Skriftlig fråga 2018/19:238 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I Moderaternas och Kristdemokraternas budget, som röstades igenom för 2019, finns betydande satsningar på polisen, åklagarväsendet och domstolarna för att fler brott ska kunna klaras upp. På sikt kan det antas att fler personer blir frihetsberövade och fler kommer att avtjäna fängelsestraff. Som en följd av detta får även Kriminalvården ökade resurser.

Riksdagen konstaterade även i samband med budgetbeslutet att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att permissioner kan genomföras utan ytterligare avvikelser och rymningar. Ett sätt att öka säkerheten vid permissioner är en ökad användning av elektronisk övervakning. Resultaten av dessa åtgärder bör enligt riksdagen redovisas till regeringen.

I Kriminalvårdens regleringsbrev finns dock varken något uppdrag eller redovisningskrav med anledning av detta. Behovet av åtgärderna är dock stort, inte minst mot bakgrund av den ansträngda situationen inom Polismyndigheten och den rådande polisbristen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kommer Kriminalvården att få uppdrag och återrapporteringskrav vad gäller ytterligare åtgärder för att motverka avvikelser och rymningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-15 Överlämnad: 2019-02-15 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga