Rymning av IS-terrorister i Syrien

Skriftlig fråga 2019/20:181 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Sedan Turkiet inledde sin invasion av Rojava i nordöstra Syrien har över 130 000 människor tvingats lämna sina hem. Samtidigt kommer det rapporter om hur nära 1 000 IS-medlemmar och anhöriga uppges ha lyckats fly från kurdisk fångenskap till följd av striderna (i ett läger har nästan samtliga fångar lyckats rymma, enligt en lokal källa). De har kunnat rymma dels till följd av bombningar i närheten av fängelserna, dels till följd av att vakterna behövts på annat håll.

Det rör sig om kvinnor som är anhängare till IS och deras barn, enligt SOHR, men också om högt uppsatta IS-terrorister som med all sannolikhet utgör en fara såväl för andra i området som för oss i Europa. Exempelvis är en av dem som lyckats rymma en högt uppsatt IS-medlem som också råkar vara en av de ansvariga bakom massakern i Paris, Frankrike där 87 personer dödades. Han kan i likhet med andra som lyckats fly utgöra en ordentlig risk för människor även här i Europa.

Vad som också är oroande är uppgifter som visar på att delar av de som under turkiskt beskydd strider för jihadistalliansen Syriens nationella armé (SNA) är före detta IS-krigare. I en databas publicerad av en organisation med kopplingar till den kurdiska underrättelsetjänsten har flera av SNA:s ledare varit tongivande medlemmar av IS, vilket ökar risken för att ett turkiskt övertagande av dessa fängelser kan innebära att terroristerna släpps ut för att sedan kunna ansluta sig till den turkstödda invasionen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att förhindra att IS-terrorister släpps ut eller lyckas rymma?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-14 Överlämnad: 2019-10-15 Anmäld: 2019-10-16 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga