Rymdsatsningen

Skriftlig fråga 2008/09:386 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 12 december

Fråga

2008/09:386 Rymdsatsningen

av Birgitta Eriksson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den 7 december 2006 hade statsrådet en artikel i Aftonbladet tillsammans med dåvarande skolministern och vice statsminister Lars Leijonborg. I denna utlovades stora satsningar kring rymden och rymdforskningen.

Föremålet för statsrådets beundran då har i dagarna undrat var anslagen till svensk rymdindustri tagit vägen. Anslagen har minskat och Volvo Aero riskerar att förlora hela sin rymdverksamhet.

Den svenska rymdverksamheten bedrivs genom den europeiska rymdorganisationen Esa. I slutet av november var Sverige med och beslutade om anslag fram till 2020. Statsrådet deltog enligt uppgift dock inte i detta ministerråd.

Med anledning av det anförda vill jag fråga statsrådet på vilket sätt hon i Sverige och internationella sammanhang har för avsikt att arbeta för att stärka svensk rymdindustri.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-12 Anmäld: 2008-12-12 Besvarad: 2008-12-17 Svar anmält: 2008-12-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-17)