Ryckig och dåligt förankrad försvarspolitik

Skriftlig fråga 2013/14:625 av Anders Karlsson (S)

Anders Karlsson (S)

till Statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

 

Vi har haft en sittande försvarsberedning sedan 1999. Försvarsberedningen är ett forum för konsultationer mellan regeringen och representanter för de politiska partierna i riksdagen. Strävan är att nå en så bred enighet som möjligt om hur Sveriges säkerhets- och försvarspolitik ska utformas.

Regeringens hantering av försvars- och säkerhetsfrågorna under de gångna åtta åren har präglats av tvära kast mellan olika ståndpunkter. Först avskaffades värnplikten, och Försvarsmakten ströps ned rent budgetmässigt. Den moderate försvarsministern avgick 2007 i protest efter ett år och ersattes av en moderat vapenvägrare som hade ett tydligt uppdrag att stödja besparingarna på försvaret. Denne försvarsminister fick avgå 2012 för att undvika en skandal för regeringen när den hemliga vapenfabriken i Saudiarabien avslöjades. Under den tredje moderata försvarsministern började nya vindar blåsa allt eftersom krisen i Försvarsmaktens beredskap blottlades och krisen i Ukraina djupnade. Moderaterna fortsatte dock ett tag till att hålla emot andra borgerliga partiers och socialdemokraternas krav på att satsningar kanske behövdes utifrån det mer spända läget mellan Ryssland och övriga Europa, exempelvis på Gotland. Innan Ukrainakrisen blossade upp beslutade regeringen också om ett sparbeting för bland annat försvaret, och det fanns med när vårbudgeten lades fram. Senare i april presenterar så regeringspartierna, under stort larmande, en ofinansierad satsning på försvaret för de kommande tio åren. Även kryssningsrobotar dök upp på förslag.

Regeringen har inte särskilt seriöst skött försvarsfrågorna. I ett mycket tidigare skede borde Försvarsberedningen och försvarsutskottet diskuterat och utrett vad det nya försvaret, som röstades igenom med liten marginal, hade för konsekvenser för försvarsutgifterna. Samtidigt borde regeringen ha öppnat för en överenskommelse om finansieringen.

Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter har statsministern genom regeringen valt att göra försvarsutspel utan förankring i Försvarsberedningen och då främst bland oppositionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-15 Överlämnad: 2014-05-16 Besvarad: 2014-05-21 Sista svarsdatum: 2014-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga