Rutiner för hivtest

Skriftlig fråga 2008/09:563 av Linna, Elina (v)

Linna, Elina (v)

den 3 februari

Fråga

2008/09:563 Rutiner för hivtest

av Elina Linna (v)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

En undersökning gjord av Sveriges Radio visar att det finns stora brister bland landets vårdcentraler när det gäller rutiner kring hivtest. Testet ska vara gratis och man ska kunna vara anonym. I SR:s undersökning var det bara var tredje vårdcentral som följde dessa regler. Rutinerna brast både i möjligheten att få vara anonym och i möjligheten att göra testet gratis. Dessutom var det en majoritet av de vårdcentraler som var med i undersökningen som inte utförde hivtest, detta trots att samtliga vårdcentraler har en skyldighet att ta emot den som vill göra ett test.

Dessa brister är oacceptabla. Antalet hivsmittade har ökat i Sverige de senaste åren och det är ytterst viktigt att samhället erbjuder lättillgängliga testmöjligheter.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Göran Hägglund:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att bristerna kring hivtest på vårdcentralerna ska åtgärdas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-02-03 Anmäld: 2009-02-09 Besvarad: 2009-02-18 Svar anmält: 2009-02-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-18)