Rovdjurspolitiken och landsbygden

Skriftlig fråga 2018/19:823 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket att man inte kommer att delegera till länsstyrelserna att besluta om licensjakt inför jaktsäsongen nästa år. Enligt Naturvårdsverket ligger vargpopulationen på gränsen för vad som bedömts behövas för att arten ska uppnå gynnsam bevarandestatus, på 300 stycken. De hävdar att orsaken till att vargstammen inte ökar är illegal jakt. Illegal jakt är inte på något sätt acceptabelt och ska självklart motverkas.

Min fråga till statsrådet Jennie Nilsson är:

 

Hur ämnar statsrådet arbeta för att uppnå en bra balans mellan vargars och människors behov på landsbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-27 Överlämnad: 2019-06-28 Besvarad: 2019-07-12 Sista svarsdatum: 2019-07-12
Svar på skriftlig fråga