Rovdjurspolitik för en levande landsbygd

Skriftlig fråga 2017/18:1486 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Det är viktigt att i vargfrågan ha ett regionalt och ett lokalt perspektiv. Detta för att mängden varg givetvis ser olika ut på olika platser. I våra storstäder har man av naturliga skäl små problem med rovdjur, men för alla svenskar som bor på landsbygden i områden med mycket varg eller andra rovdjur är situationen helt annorlunda. Vargarna lever dessutom i flock, och då kan relativt små ytor bli mycket hårt utsatta av exempelvis varg. Därför vore det bra om beslut tas i frågan så nära dem som berörs som möjligt. Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen (bet. 2014/15:MJU9) om att det ska inrättas en jakt- och viltmyndighet för att på ett tydligare sätt jobba med dessa frågor.

Sverige måste ha en rovdjurspolitik och därmed också vargjakt som fungerar, som är trovärdig och som det finns en förståelse för i vårt land – inte minst där rovdjuren finns. Värmland är ett sådant område och är det län som har den största vargpopulationen i landet. Med återkommande vargattacker som drabbat skötsamma företagare på landsbygden hotas livsmedelsproduktion, och omtyckt entreprenörskap får lägga ned. Det gynnar ingen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet, med anledning av den negativa påverkan som vargen har i delar av landet, att vidta för att fler ska vilja leva på landsbygden ?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-13 Överlämnad: 2018-06-14 Anmäld: 2018-06-15 Sista svarsdatum: 2018-06-20 Svarsdatum: 2018-07-03
Svar på skriftlig fråga