rovdjurscentrum

Skriftlig fråga 2001/02:1038 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 12 april

Fråga 2001/02:1038

av Kjell-Erik Karlsson (v) till statsrådet Lena Sommestad om rovdjurscentrum

Allteftersom rovdjursstammarna ökar, ökar även behovet av information och kunskap. Därför var det mycket positivt att beslut togs angående inrättandet av ett eller flera rovdjurscentrum när propositionen Sammanhållen rovdjurspolitik (2000/01:57) behandlades i riskdagen. Enligt propositionen ska frågan om statliga medel till ett eller några rovdjurscentrum hanteras inom ramen för regeringens uppdrag till Naturvårdsverket om informationsfrågor. Vid fråga till Naturvårdsverket om hur detta arbete fortlöper blir svaret att det inte är upp till Naturvårdsverket att besluta om hur många rovdjurscentrum som ska inrättas och var de bör vara belägna. Naturvårdsverket anser att det är en riksdagsfråga.

Jag vill därför fråga miljöministern:

Kommer ministern att lägga fram ett förslag om att ett eller flera rovdjurscentrum inrättas och var de bör lokaliseras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-04-12 Anmäld: 2002-04-16 Besvarad: 2002-04-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-04-22)