Rovdjursbeståndets påverkan på fäbodbruk

Skriftlig fråga 2020/21:1096 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Fäbodbruket har historiskt sett spelat en viktig roll när det gäller djurhållning, livsmedel och försörjning. Det är därtill ett immateriellt kulturarv värt att vårda och bevara, inte minst av respekt för tidigare generationers arbete.

Rovdjursbeståndet har alltid påverkat fäbodbruket på olika sätt, och ett ökat rovdjurstryck riskerar i förlängningen att utrota hela branschen. Exempelvis kor, getter och får riskerar att stressas, skadas och dödas. När rovdjuren ökar på fäbodbrukets bekostnad riskerar många andra utrotningshotade arter att gå förlorade. Den biologiska mångfalden i våra fäbodmiljöer är viktig för vår natur och kultur. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att minska rovdjurbeståndets påverkan på fäbodbruket i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-17 Överlämnad: 2020-12-18 Besvarad: 2021-01-04 Sista svarsdatum: 2021-01-04 Anmäld: 2021-01-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga