ROT-avdraget och olika upplåtelseformer

Skriftlig fråga 2008/09:632 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 18 februari

Fråga

2008/09:632 ROT-avdraget och olika upplåtelseformer

av Ameer Sachet (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Skatteregler ska vara neutrala inför den skattskyldiges val mellan olika handlingsalternativ. Skatter och avdrag ska inte påverkas av den skattskyldiges val. ROT-avdraget är inte neutralt relativt människors val av upplåtelseform; hyresrättsinnehavare diskrimineras genom regelutformningen. Skattereduktionen gäller för reparationer, underhåll, om- och tillbyggnader av enbart småhus och bostadsrätter. För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i lägenheten och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för. Fastighetsägaren ansvarar för underhållet i hyresrätten. Hyresgästen kan dock begära tidigarelagt underhåll men får då själv stå för kostnaden. Bostadsrättsinnehavaren som vill byta köksinredning får ROT-avdrag för detta, hyresgästen som i förtid gör det kan inte begära ROT-avdrag! En annan intressant fråga är hur persienner och installationer av sjutillhållarlås kommer att hanteras. Kommer bostadsrättsinnehavare och villaägare att kunna göra avdrag för detta som hyresgästen själv får bekosta? Hur kontrolleras att det bakom en faktura för dörrbyte eller solmarkisinstallation också inte döljer sig även sjutillhållarlås och persienner? Vidare finns det exempelvis i Örebro småhus som är hyresrätt. Jag är helt övertygad om att det i dessa småhus också utförs en del mindre arbeten, kanske en lampa vid förrådet, som fastighetsbolaget lämnar över till hyresgästen att stå för. Hyresgästen kan inte göra avdrag men väl grannen som äger småhuset eller som bor i en bostadsrättsförening.

Hur avser statsrådet att utforma regelverket kring ROT så att villaägare och bostadsrättsinnehavare inte har möjlighet att göra avdrag för arbeten som en hyresgäst har att betala fullt pris för?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-18 Anmäld: 2009-02-18 Besvarad: 2009-02-25 Svar anmält: 2009-02-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-25)