ROT-avdrag

Skriftlig fråga 2008/09:665 av Engström, Marie (v)

Engström, Marie (v)

den 25 februari

Fråga

2008/09:665 ROT-avdrag

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

I december 2008 aviserade regeringen att ett ROT-avdrag ska införas. Vänsterpartiet kritiserade då förslaget för att inte flerbostadshus omfattades, den kritiken kvarstår.

Eftersom regeringen ännu inte lämnat något förslag till riksdagen finns inga klara besked om vad som ger rätt till avdraget. Med andra ord råder det i dag stor osäkerhet. Det bidrar till att investeringar som skulle kunna påbörjas redan nu skjuts upp. Det är olyckligt med tanke på situationen på arbetsmarkanden. Därmed uteblir också jobben hos de näringsidkare som skulle kunna få beställningar. Syftet med ROT-avdraget uppfylls inte.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Anders Borg:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att undanröja osäkerheten kring ROT-avdraget?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-02-25 Anmäld: 2009-02-25 Besvarad: 2009-03-04 Svar anmält: 2009-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-04)