ROT-avdrag och fördelningspolitik

Skriftlig fråga 2008/09:1139 av Ehn, Tina (mp)

Ehn, Tina (mp)

den 12 augusti

Fråga

2008/09:1139 ROT-avdrag och fördelningspolitik

av Tina Ehn (mp)

till finansminister Anders Borg (m)

En av skattesystemets uppgifter är att omfördela samhällets resurser. Införandet av ROT-avdrag och hushållsnära tjänster leder till att den rikare delen av befolkningen gynnas. Detta sker dels genom att ROT-avdraget går till ägare av småhus och bostadsrätter och inte till hyresrätter, dels genom att avdragsrätten gynnar dem som har hög inkomst och betalar mycket i skatt.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att kompensera de svagare grupperna som ofta bor i hyresrätt och som har behov av, men inte råd, att anlita hantverkare eller andra tjänsteföretagare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-12 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-26 Svar anmält: 2009-09-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-26)