ROT-avdrag för upprustning av skolor och andra byggnader

Skriftlig fråga 2008/09:631 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 18 februari

Fråga

2008/09:631 ROT-avdrag för upprustning av skolor och andra byggnader

av Ameer Sachet (s)

till finansminister Anders Borg (m)

En rundringning bland skolledningarna på Örebros grundskolor som gjorts av kommunens liberala tidning visar att underhållet inte är tillräckligt på hälften av dem. Många är gamla och slitna. Ansvariga politiker från det borgerliga styret i Örebro delar uppfattningen att stora behov föreligger. Örebro kommun torde knappast vara unik. Om även fastighetsägare tilläts utnyttja ett ROT-bidrag skulle många nya jobb kunna skapas samtidigt som både hyresrättsfastigheter och offentliga lokaler upprustades.

Avser statsrådet att ta ett initiativ till att utvidga ROT-avdraget till att gälla även för privata och offentliga fastighetsägare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-18 Anmäld: 2009-02-18 Besvarad: 2009-02-25 Svar anmält: 2009-02-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-25)