ROT, ägarlägenheter och kooperativ hyresrätt

Skriftlig fråga 2008/09:638 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 18 februari

Fråga

2008/09:638 ROT, ägarlägenheter och kooperativ hyresrätt

av Ameer Sachet (s)

till finansminister Anders Borg (m)

ROT-avdraget saknar den neutralitet till olika upplåtelseformer som vore eftersträvansvärt utifrån skattelagstiftningen. Godtycket framstår tydligast i frågan om kooperativ hyresrätt och ägarlägenheter. Den kooperativa hyresrätten exkluderas från att kunna tillgodogöra sig ROT-avdrag medan ägarlägenheter inkluderas.

I den kooperativa hyresrätten kan det inre underhållet antingen skötas av delägaren eller ingå i blockhyran. Logiskt sett så borde därför åtminstone boende i kooperativa bostadsrättsföreningar där den boende själv ansvarar för det inre underhållet ha samma rätt till ROT-avdrag som vanliga bostadsrättsinnehavare.

Det finns inga ägarlägenheter uppförda i Sverige i dag och eftersom de ska nyproduceras lär knappast inre underhåll vara aktuellt i dessa de närmaste tio åren.

Statsrådets ställningstagande i fråga om ROT, ägarlägenheter och kooperativ hyresrätt förefaller ha mer ideologisk än skattejuridisk grund.

På vilka omständigheter och fakta grundar sig finansministern då han avser att exkludera all kooperativ hyresrätt från möjligheter till ROT-avdrag samtidigt som icke-existerande ägarlägenheter ska omfattas av detsamma?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-18 Anmäld: 2009-02-18 Besvarad: 2009-02-25 Svar anmält: 2009-02-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-25)