Rosenholz-kartoteket rörande svenska medborgare

Skriftlig fråga 2011/12:552 av Alfsson, Thoralf (SD)

Alfsson, Thoralf (SD)

den 26 april

Fråga

2011/12:552 Rosenholz-kartoteket rörande svenska medborgare

av Thoralf Alfsson (SD)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I regeringens skrivelse 2011/12:67 Uppgifter hos Säpo om misstänkt samröre med Stasi framkommer en del uppgifter som föranleder flera frågor.

I kapitel 3.2.3 anger Säpo antalet svenskar som på något sätt verkat för Stasi till 57 personer. Den 19 april 2012 startade en utställning i Stockholm av Tysklands ambassad och BStU. I denna utställning anges att det var 153 svenska medborgare som arbetade för den östtyska säkerhetstjänsten i Sverige. Det är en skillnad på ca 100 personer mot Säpos uppgifter, något som givetvis även borde väcka frågor hos den svenska regeringen om Säpos kunskaper och utredningar om stasisvenskarna.

I kapitel 5.3 framgår det att den svenska regeringens bedömning är att det är en sak för Tyskland att avgöra om det bör vidtas några åtgärder i denna fråga.

Jag finner det mycket märkligt att den svenska regeringen uppenbarligen inte sedan 2000 har visat något som helst intresse av att det så kallade Rosenholz-kartoteket, när det gäller svenska medborgare, lämnas över från USA till BStU i Tyskland. I stället väljer regeringen att skjuta över ansvaret på Tyskland för att åtgärder ska vidtas.

I ett tidigare svar har justitieministern angett att regeringen inte ser några skäl att agera i frågan (Dnr Ju2011/8033).

På vilka grunder avstår den svenska regeringen från att vidta åtgärder och agera för att Rosenholz-kartoteket lämnas över från USA?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-26 Anmäld: 2012-04-26 Besvarad: 2012-05-03 Svar anmält: 2012-05-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-03)