rörelsehindrade och skolan

Skriftlig fråga 2000/01:1265 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 18 maj

Fråga 2000/01:1265

av Anita Sidén (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om rörelsehindrade och skolan

Handikappombudsmannen visade i en rapport tidigare i år att rörelsehindrade elever är utestängda från 40 % av landets gymnasieskolor. Barn med rörelsehinder är också utestängda från hälften av landets grundskolor, då dessa saknar anpassning för rörelsehindrade. Barn och ungdomar med rörelsehinder nekas därmed i praktiken möjligheten att välja skola efter kvalitet och profil på undervisningen. Vidare visas även i rapporten att över hälften av kommunerna saknar förslag på hur tillgängligheten ska förbättras.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att tillse att elever med funktionshinder inte utestängs från skolan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-05-18 Anmäld: 2001-05-29 Besvarad: 2001-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-29)