Romers situation i Europa

Skriftlig fråga 2008/09:1205 av Holma, Siv (v)

Holma, Siv (v)

den 4 september

Fråga

2008/09:1205 Romers situation i Europa

av Siv Holma (v)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Historien upprepar sig, och även denna gång följer tragedierna på varandra utan någon större uppmärksamhet. Under hundratals år har romer förföljts och diskriminerats, och Sverige har inte utgjort något undantag. 30-talets kalla vindar breder ut sig över världen samtidigt med den ekonomiska krisen. Högerextrema partier går framåt och syndabockstänkandet breder ut sig dag för dag. Amnesty International rapporterar om ökande diskriminering, förstörelse av bostäder, hot, våld och även mord i flera länder i Europa. I Ungern har minst sju romer blivit mördade under året i vad som kan beskrivas som rena pogromer och i Italien registreras romska barn och deras familjer. Lynchmobben kastar brandbomber mot romska läger. Sverige tvångsavvisar fortfarande romer till Kosovo trots rapporter om fruktansvärda förhållanden i flyktinglägren där. I Sverige är situationen ännu inte lika brutal som på andra platser, men klimatet hårdnar. Just nu har DO fått en anmälan mot en bensinmacksägare i Dalarna som nekade romer att komma in på macken. Man måste fråga varför inte Sverige agerar tydligare för att vända utvecklingen och därmed slå vakt om romernas mänskliga rättigheter.

Sveriges regering har nu chans som EU:s ordförandeland att kritisera och kräva att diskrimineringen av romer upphör. Det är dags att regeringen tar bladet ur munnen och talar klartext om det hot som romer lever under i Europa. Vi får aldrig låta förföljelser passera under tystnad. Då blir vi själva en del av förföljelsen.

Jag vill därför fråga:

Kommer ministern, inom ramen för Sveriges ordförandeskap, att agera i fråga om den förföljelse och diskriminering av romer som sker inom EU?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-04 Anmäld: 2009-09-10 Besvarad: 2009-09-15 Svar anmält: 2009-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-15)