romernas situation i OS-värdlandet Grekland

Skriftlig fråga 2003/04:1539 av Pedersen, Peter (v)

Pedersen, Peter (v)

den 20 augusti

Fråga 2003/04:1539

av Peter Pedersen (v) till statsminister Göran Persson om romernas situation i OS-värdlandet Grekland

Atens värdskap för de olympiska spelen har använts som ursäkt för att organisera vräkningar av romer på flera håll. De lokala myndigheterna utnyttjar, vanligen på falska grunder, förevändningen att marken behövs för att bygga sportanläggningar. Detta enligt Göteborgs-Posten (den 13 augusti) som citerar Nationella kommissionen för mänskliga rättigheter. Även FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har enligt tidningen dragit samma slutsats i en rapport om Grekland.

Romerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter. De har utsatts och utsätts fortfarande för diskriminering, förföljelse och maktövergrepp. Majoritetssamhällets skuld gentemot romerna är stor. Men frågan om diskriminering av romer gör inte halt vid nationsgränser. Uppgifterna i GP verkar tyvärr trovärdiga. Som ett av de länder som skickar en delegation till de olympiska spelen i Grekland anser vi att Sverige även har en skyldighet att reagera mot trakasserier och förföljelse i anslutning till spelen. De står i skarp kontrast till deklarationer som gjorts i stil med att "Aten 2004 stöder initiativ som behandlar människor med värdighet och respekt".

Jag frågar därför statsminister Göran Persson:

Är statsministern beredd att vidta några åtgärder för att klargöra för OS-värdlandet Grekland att vräkningen av romer är oacceptabel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarad: 2004-09-03 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-03)