Romernas historia

Skriftlig fråga 2016/17:1196 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Den 8 april uppmärksammar vi romernas dag. En dag att fira men också en dag att uppmärksamma romernas situation. Alltför länge behandlades romer som andra klassens medborgare i Sverige och dessvärre är det fortfarande en verklighet för många. Antiziganismen är fortfarande närvarande.  Min partikollega Erik Ullenhag bedrev som statsråd ett aktivt arbete för att lyfta fram romerna och deras historia. En vitbok om övergrepp gentemot romer under svenskt 1900-tal togs fram. Vitboken visar onekligen på en mörk och okänd historia som måste berättas och spridas. Romerna i Sverige har utsatts för hot, förföljelse och tvångssteriliseringar. Romska barn nekades skolgång. Vuxna hade svårt att få ett jobb. Detta förtryck som var sanktionerat av staten ledde till ett hårt liv och en alldeles för tidig död för många romer.

Dessvärre finns antiziganismen, fördomarna och diskrimineringen kvar. En del i att bekämpa detta är att sprida kunskap om romernas historia både i Sverige och i andra länder, och här kan vitboken spela en viktig roll. Den måste dock finna tillgänglig på både svenska och engelska.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Hur avser ministern att se till att vitboken och kunskapen om romernas historia sprids i både Sverige och andra länder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-05 Överlämnad: 2017-04-05 Anmäld: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-12 Sista svarsdatum: 2017-04-12
Svar på skriftlig fråga