rollen som generaldirektör

Skriftlig fråga 2003/04:1208 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 14 maj

Fråga 2003/04:1208

av Maria Larsson (kd) till statsrådet Gunnar Lund om rollen som generaldirektör

Bo Bylund, generaldirektör för Banverket, har under två års tid även haft regeringens uppdrag att sköta förhandlingarna med kraftföretagen om kärnkraftens avveckling. I veckan som gick meddelade Bylund att han för närvarande inte tror att han kommer att nå en överenskommelse med parterna. Därmed får frågan om en omställning av energisystemet ingen lösning inom en snar framtid. Det uppdrag Bo Bylund haft som förhandlare ser i dag ut att ha misslyckats.

Med anledning av det inträffade vill jag ställa följande fråga till statsrådet Gunnar Lund:

Gör statsrådet den bedömningen att det är rimligt att en generaldirektör utöver sitt ordinarie arbete även ska belastas med andra tunga och viktiga uppdrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-05-14 Anmäld: 2004-05-18 Svar anmält: 2004-05-24 Besvarad: 2004-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-24)