Röda Korset-symbolens användning vid fritagningen av Ingrid Betancourt

Skriftlig fråga 2007/08:1551 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 14 augusti

Fråga

2007/08:1551 Röda Korset-symbolens användning vid fritagningen av Ingrid Betancourt

av Luciano Astudillo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Det internationella Röda Korsets förbund har fått bekräftat av den colombianske presidenten Alvario Uribe Velez att det internationella Röda Korsets symbol användes under det militära uppdraget i början av juli i år då de av Farcgerillan kidnappade, bland annat den tidigare presidentkandidaten Ingrid Betancourt, fritogs.

Det är förvisso positivt och glädjande att Ingrid Betancourt med flera är fria. Men det är förödande att Röda Korsets symbol har använts under fritagningsoperationen. Det innebär att Röda Korsets arbete i Colombia försvåras eller rent av äventyras, inte minst när det gäller att hjälpa kvarvarande kidnappningsoffer i landet.

Det är oerhört viktigt att Röda Korsets symboler respekteras. Symbolernas användning är reglerade av Genèvekonventionen och andra internationella protokoll.

Jag vill därför fråga utrikesministern om han är beredd att offentligt fördöma och ta avstånd från Röda Korset-symbolens användning under fritagningsoperationen i Colombia.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-21 Besvarad: 2008-08-26 Svar anmält: 2008-08-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-26)