Riskkapitalförsörjningen i småföretag

Skriftlig fråga 2012/13:89 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 1 november

Fråga

2012/13:89 Riskkapitalförsörjningen i småföretag

av Carina Hägg (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Sverige behöver ta vara på nya idéer och människors entreprenörsanda för att växa. Jag ser det därför som angeläget att förstärka försörjningen av riskkapital till mindre bolag. Därför har vi socialdemokrater föreslagit en ny modell för statligt riskkapital till företag kopplade till landets inkubatorer. Syftet bör vara att omvandla innovativa idéer som ännu anses för riskfyllda och befinner sig i ett för tidigt skede för att få finansiering från enbart privata investerare till företag som befinner sig i ett uppstartsskede.

En grupp företagare i Jönköpings län har nyligen startat ett bankuppror mot bakgrund av att man inte anser att bankerna möter behovet av det riskkapital som småföretagare är i behov av för att kunna utvecklas. Man pekar särskilt på behovet av kapital för mindre företag, de med tillfälliga likviditetsbehov, vid större affärer och expansionsbehov. De har också skrivit till regeringen, och jag kan bara beklaga att regeringen hittills inte varit beredd att lyssna på företagarna.

Hur vill näringsministern agera för att stärka små företags möjlighet att få tillgång till riskkapital?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-01 Anmäld: 2012-11-05 Besvarad: 2012-11-07 Svar anmält: 2012-11-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-07)