Riskkapitalets planer för vårdsektorn

Skriftlig fråga 2011/12:710 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 24 juli

Fråga

2011/12:710 Riskkapitalets planer för vårdsektorn

av Peter Persson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Riskkapitalister behövs för att finansiera och bygga upp vård och omsorg inför kommande efterfrågeboom, anser Svenska Riskkapitalföreningen. Dess vd varnar för att nuvarande debatt om vinster inom välfärden riskerar att göra det mindre intressant för riskkapitalbolag att investera i välfärdssektorn.

Enligt beräkningarna från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer gapet mellan behov och offentliga resurser inom välfärden att bli stort utan skattehöjningar.

Riskkapitalföreningen ser framför sig en stor efterfrågeboom inom välfärden med en allt större andel äldre. Med andra ord en växande marknad och allt större skattefinansierade vinster. Det som redan i dag är en lönsam affär för bolag som för över vinster till anonyma holdingbolag på Guernsey, Jersey och i Luxemburg riskerar att bli ännu lönsammare. Överföringsströmmarna kan växa till floder.

Vilka strategiska åtgärder avser statsrådet att vidta för att de växande behoven inom omsorgen ska hanteras av samhället och inte av riskkapitalister?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-07-24 Besvarad: 2012-08-01 Svar anmält: 2012-08-16 Anmäld: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-01)